112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

იურიდიული პირი