112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

საქართველოს კანონი სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ