112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

ეკონომიკური დეპარტამენტის დირექტორი

თია მელაძე