112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი
შალვა კვინიხიძე
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი


დაბადების თარიღი და ადგილი
: 2 თებერვალი, 1974 წ. ქ. თბილისი.

განათლება:
1991-1996 წწ. - ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი;
1996-2000 წწ. - ივ.ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის ასპირანტურა, საერთაშორისო კერძო სამართლის სპეციალობით;
2001-2004 წწ. - ჰამბურგის უნივერსიტეტი - დოქტორანტურა თემაზე "თევზჭერის განსაკუთრებული ზონების წარმოშობა და განვითარება საერთაშორისო საზღვაო სამართალში".

გამოცდილება:
2002-2004 წწ. - საერთაშორისო საზღვაო სამართლის მაქს-პლანკის კვლევითი ინსტიტუტის ასოცირებული წევრი (ჰამბურგი, გერმანია);
2004-2008 წწ. - საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტის მრჩეველი;
2008-2009 წწ.- საქართველო იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი;
2009 წ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების მთავარი სამმართველოს უფროსი;
2013 წლიდან - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი.

სამეცნიერო ხარისხი
:
სამართლის დოქტორი (Dr.Iur.) ჰამბურგის უნივერისტეტი.

ენების ცოდნა:
ქართული, ინგლისური, გერმანული, რუსული.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.


პუბლიკაციები:

  • Current Legal Developments, Georgia, The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 27, No. 1. გვ. (2012).
  • The Practice of Provisional Application of International Treaties in Georgia and the Legal Status Unilateral/Multilateral Declarations in International Law” Journal of International Law, Tbilisi State University, N.1, (2009).
  • Kvinikhidze Shalva, Genesis and Development of Exclusive Fishery Zones in the Law of the Sea. Tbilisi/Georgia: Universal, 2009.
  • Kvinikhidze Shalva, "Peacetime Military Exercises or Manoeuvres in the Exclusive Economic Zone of a Coastal State - Admitted or Prohibited Right of Other States under the Law of the Sea?", Journal of International Law, Tbilisi State University, No.2 (2008).
  • Kvinikhidze Shalva, "Contemporary Exclusive Fishery Zones or Wha Some States Still Claim an EFZ", The Internatinal Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 23, No. 2 (2008).
  • Kvinikhidze Shalva, "High Seas and Protection of Human Rights", Europaische und Nationale Systeme des Menschenrechtsschutzes, Aufsatzssammlung. Tbilisi, 2007.
  • Kvinikhidze Shalva, "Sources of the laws of joint-stock companies in France", Journal of International Law, Tbilissi State University, Vol.III, No. III-IV, 1998, ISSN 1512-0368.
  • Kvinikhidze Shalva, "The role of International Organisations in the formation of International Private Law", Journal of International Law, Tbilissi State University, Vol.III, No. I-II, 1998, ISSN 1512-0368.