112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

Drug Addiction (GE)