112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

Cooperation Forms and Means (GE)