112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

სტრუქტურა

IRD 2018 geo