112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

უწყებათაშორისი თანამშრომლობა

ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო

კვლევისა და განვითარების დეპარტამენტი წარმოადგენს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნოს. იგი კოორდინაციას უწევს საბჭოს ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებს. სააგენტო უზრუნველყოფს საბჭოს შეხვედრების ორგანიზებას, სამუშაო მასალებისა და დოკუმენტაციის მომზადებას. საბჭოს თავმჯდომარეობს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე.