112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი