112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

ლოჯისტიკის დეპარტამენტის დირექტორი

ალექსანდრე კუტიბაშვილი