112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

კონტაქტი

გენერალური ინსპექციის ცხელი ხაზი

126