112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

გენერალური ინსპექციის უფროსი

ალექსანდრე ხოჯევანიშვილი