112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

კონტაქტი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე

პასუხისმგებელი პირი – ვასილ მარტიაშვილი

ტელეფონი: (032) 241 88 12

ელ.ფოსტა: specialtasksdepartment@mia.gov.ge

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38.

საფოსტო ინდექსი: 0190