112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

სამედიცინო მომსახურების ინსტრუქცია

სამედიცინო მომსახურების ინსტრუქცია