112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

მისია და სტრატეგია

შსს-ს მისიაა უსაფრთხოების სფეროში მოსახლეობას მიაწოდოს ისეთი ხარისხის მომსახურება, რომ თითოეულ ადამიანს ჰქონდეს უსაფრთხოების მაღალი განცდა, საკუთარი ღირსებისა და ძირითადი უფლებების მაქსიმალური დაცულობის პირობები.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2013 წლის განვითარების სტრატეგია

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2014 წლის განვითარების სტრატეგია