112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

სამსახურის უფროსის მოადგილეები