112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

სპეციალური პროფესიული განათლება