112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

კონტაქტი

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მოგვმართოთ
მისამართზე: ქ. თბილისი, გენ. გ. გულუას ქუჩა №10,

საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 241-17-24;
ფაქსი: (032) 275-21-61